• Huber&Suhner Group là nhà cung cấp cung cấp hàng đầu các thiết bị và hệ thống về các thiết bị điện, quang. Mật độ sợi cáp cao nhưng không gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan.

  • Hệ thống đấu nối truyền dẫn quang dung lượng lớn, sử dụng trong phòng đài trạm Viễn thông trung tâm. NGF cung cấp khả năng quản lý, kết nối, vận hành và chuyển đổi các tuyến cáp quang từ bên ngoài vào với các thiết bị bên trong đài với tính linh hoạt và mở rộng cao nhất...

  • ODF của Sunsea được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm kết nối quang và mạng máy tính. ODF cung cấp các chức năng quan trọng trong việc bảo vệ, quản lý hệ thống cáp quang, đồng thời giúp cho việc đấu nối, phân phối hệ thống cáp quang trong mạng viễn thông một cách an ...

Dịch Vụ

Hoạt động công ty

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kỹ thuật