• VigorSwitch G2080 quản lý chuyển đổi Layer 2 cung cấp 8 cổng 10/100/1000Base-T Gagibit Ethernet và 2 cổng SFP combo, hỗ trợ SNMP, giao diện web và giao diện quản lý CLI. Đây là thiết kế dành cho việc truy cập từ xa vào các ứng dụng nằm ở xa hoặc cho công ty. Nó kết hợp ...

  • Thiết bị chuyển mạch

Dịch Vụ

Hoạt động công ty

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kỹ thuật