• Dây nhảy quang Single mode/Multimode SC - SC, Simplex/Duplex.

  • Khớp gio-ăng cách điện (2 đầu vào + 2 đầu ra):Dung lượng từ 60FO - 96FO. Măng xông quang cơ khí nối thẳng GY 09-7 với hai đầu vào và hai đầu ra (4 cổng).

  • Hộp thuê bao quang ODF dùng trong nhà được sử dụng để kết nối cáp quang trực tiếp hoặc rẽ nhánh. Bên trong giá phối quang ODF có khay hàn sợi quang để chứa các ống co nhiệt bên trong để bảo vệ mối hàn sợi quang.

Dịch Vụ

Hoạt động công ty

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kỹ thuật