Sứ mệnh và tầm nhìn


Tầm nhìn: Công ty An Phú hướng tới trở thành một trong 10 nhà cung cấp thiết bị, giải pháp và dịch vụ viễn thông lớn nhất Việt nam; góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành công nghệ thông tin; gắn liền với sự hưng thịnh của quốc gia.
 
Sứ mệnh: Bằng trí tuệ, quyết tâm và chất lượng, Chúng tôi - Công ty An Phú không ngừng phấn đấu nhằm mang lại những giá trị gia tăng cho khách hàng, cho toàn thể nhân viên và cho các cổ đông.

Sản phẩm

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Support Online

Kinh doanh
Kỹ thuật