• Bảo dưỡng thiết bị truyền dẫn viba số AWA RMD 1504, DM-1000, CTR-210, MDS-450, DXR-100, Minilink 7-15E, Harris MicroStar M/H, Harris TruePoint 5000... Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị truyền dẫn quang SDH: Nortel, Alcatel, Fujitsu, Siemens, L...

  • Dịch vụ tối ưu hóa mạng lưới hình thành trong các năm gần đầy nhằm để tăng cường khai thác tối đa công suất phục vụ, tốc độ kết nối, vùng phủ sóng cũng như chất lượng thành công cuộc gọi của các trạm BTS theo yêu cầu của các nhà khai thác m...

  • Sửa chửa thiết bị tổng đài, băng thông, xDSL, tủ nguồn, các loại máy đo: Máy đo điện trở, lưu lượng, công suất, truyền tải. Sửa chữa thiết bị truyền dẫn và chuyển mạch công nghệ GSM, ATM, các hệ thống cung cấp dịch vụ băng rộng như DSLAM.....

Sản phẩm

Hoạt động công ty

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kỹ thuật