Nỗ lực đưa VNPT đứng đầu về chất lượng dịch vụ

(05/05/2016)

Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net) được thành lập ngày 8-5-2015 theo đề án "Tái cơ cấu Tập đoàn VNPT" đã được Chính phủ phê duyệt


 http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thuong-hieu-DN/833328/no-luc-dua-vnpt-dung-dau-ve-chat-luong-dich-vu

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kỹ thuật