Khai trương trụ sở

(15/04/2010)

Ngày 21 tháng 05 năm 2010 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Phú sẽ có buổi lễ khai trương trụ sở . Vào lúc 09h30 tại địa chỉ B18 Khu dân cư tân thuận nam, phường phú thuận, Q.7, TP.HCM. Với sự hiện diện của các khách mời là những đối tác của công ty và toàn thể nhân viên trong công ty.


Ngày 21 tháng 05 năm 2010 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Phú sẽ có buổi lễ khai trương trụ sở . Vào lúc 09h30 tại địa chỉ B18 Khu dân cư tân thuận nam, phường phú thuận, Q.7, TP.HCM. Với sự hiện diện của các khách mời là những đối tác của công ty và toàn thể nhân viên trong công ty.

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kỹ thuật