• Khớp gio-ăng cách điện (2 đầu vào + 2 đầu ra):Dung lượng từ 60FO - 96FO. Măng xông quang cơ khí nối thẳng GY 09-7 với hai đầu vào và hai đầu ra (4 cổng).

  • Việc hàn nối dây thuê bao cáp quang là một vấn đề đặc biệt quan tâm của nhà mạng. Thông thường là sử dụng măng xông quang.

Dịch Vụ

Hoạt động công ty

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kỹ thuật