• Được sử dụng cho việc đo kiểm mạng Truy nhập/FTTx và LAN/WAN Với công nghệ hiện đại, thiết kế đặc trưng và tính năng vượt trội nên được nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tin dùng.

  • Được sử dụng cho việc đo kiểm mạng Truy nhập/FTTx và LAN/WAN Với công nghệ hiện đại, thiết kế đặc trưng và tính năng vượt trội nên được nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tin dùng.

  • R & S ® ZVH phân tích ăng-ten, cáp một cách chắc chắn và tiện dụng, được thiết kế để sử dụng trong lĩnh vực này. Trọng lượng thấp và hoạt động đơn giản làm cho nó không thể thiếu đối với bất kỳ ai cần một ngoài trời đo cụ hiệu quả cho việc cài đặt và bảo trì các hệ thốn...

Dịch Vụ

Hoạt động công ty

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kỹ thuật