Đáp ứng cho các tuyến truyền dẫn Điểm tới Điểm

Sửa chửa thiết bị tổng đài, băng thông, xDSL, tủ nguồn, các loại máy đo: Máy đo điện trở, lưu lượng, công suất, truyền tải. Sửa chữa thiết bị truyền dẫn và chuyển mạch công nghệ GSM, ATM, các hệ thống cung cấp dịch vụ băng rộng như DSLAM.....

Công ty An Phú là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực wifi cho các doanh nghiệp: