Sửa chữa

Sửa chửa thiết bị tổng đài, băng thông, xDSL, tủ nguồn, các loại máy đo: Máy đo điện trở, lưu lượng, công suất, truyền tải. Sửa chữa thiết bị truyền dẫn và chuyển mạch công nghệ GSM, ATM, các hệ thống cung cấp dịch vụ băng rộng như DSLAM...Các dịch vụ khác

Sản phẩm

Hoạt động công ty

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kỹ thuật