ROHDE&SCHWARZ

rohde-n-schwarz.png
 
Trong gần 80 năm, Rohde & Schwarz đã cung cấp các sản phẩm chất có chất lượng, chính xác và đổi mới trong tất cả các lĩnh vực truyền thông không dây. Chiến lược công ty dựa trên 4 ngành chính: đo lường và đo kiểm, truyền thông, an toàn thông tin và định vị vô tuyến. Nhờ có chiến lược này mà công ty có một thị trường rộng lớn gồm các lĩnh vực truyền thông không dây, vô tuyến và điện tử, không gian và quốc phòng, an ninh quốc gia và cơ sở hạ tầng.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại: www.rohde-schwarz.com

Sản phẩm

Hoạt động công ty

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kỹ thuật