HUBER+SUHNER

HUBERSUHNERLogo.png
Huber + SUHNER phát triển và sản xuất các thành phần và giải pháp hệ thống cho giao thông vận tải điện và quang học của dữ liệu và năng lượng. Công ty phục vụ khách hàng trong các thị trường truyền thông, Giao thông vận tải và công nghiệp với dây cáp, kết nối, hệ thống cáp, ăng-ten và các thành phần thụ động khác dựa trên chuyên môn của mình trong tần số vô tuyến điện, sợi quang học và công nghệ tần số thấp. Các sản phẩm nổi bật do độ tin cậy đặc biệt của họ, chất lượng và độ bền - ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Tìm hiểu thêm thông tin tại http://www.hubersuhner.com


Sản phẩm

Hoạt động công ty

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Kỹ thuật